พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ. ดร. ประธานมูลนิธิโพลวพลือ !! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2563

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ. ดร. ประธานมูลนิธิโพลวพลือ !! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต
พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ. ดร. ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

วัดบ้านขะยูง กล่าวว่า คณะกรรมการวัดบ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 สมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต วัดบ้านขะยูง ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. คณะกรรมการวัดบ้านขะยูง จัดตั้งองค์กฐินที่ศาลาวัดบ้านขะยูง เวลา 19.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตั้งขบวนแห่กองกฐินรอบอุโบสถวัดบ้านขะยูง 3 รอบ ขึ้นไปที่มณฑลพิธีวิหารโพลวพลือ ชั้น 2 เวลา 10.00 น. เป็นพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

โดยจะพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ และหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ คุณสิริรัตน์ ศรีแก้ว เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และต่างจังหวัด ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2563 และจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ผู้ประสงค์บริจาคทำบุญสมทบทุนสร้างซุ้มประประตูและซุ้มวิหารคต วัดบ้านขะยูง สามารถโอนผ่านชื่อบัญชี มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อกฐินทานวัดบ้านขะยูง ประจำปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเลขที่ 5771008188 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอาทิตย์ โปร่งจิตร สำนักงานวัดบ้านขะยูง โทร.0613973424 ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะพละ ทุกท่านเทอญ

***********
ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ