วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุม

Read more

ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกิจกรรมในช่วงพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพิธีบรมราชาพิเษก พ.ศ.2562

ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมก

Read more

ผบ.มทบ.33 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. มทบ.33 พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน แก่นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 พร้อมประธา

Read more

วอนผู้ใจบุญโปรดช่วย “พระแหลง” พระที่มีเมตตาเลี้ยงดูสุนัขถูกนำมาทิ้ง กว่า 100 ตัว ที่ วัดวิเวกวนาราม อ.สันทรายเชียงใหม่

วอนผู้ใจบุญโปรดช่วย

Read more

“เชียงใหม่ ซู อควาเรียม” เติมปลาน้ำจืดและน้ำเค็มแบบเป็นฝูงเข้าอุโมงค์กว่าครึ่งหมื่น โดยเฉพาะ “ปลากระเบนหลังดำ ปลาจารเม็ด” ที่หาชมแบบใกล้ชิดได้ยาก ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563

“เชียงใหม่ ซู

Read more

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพิจารณาเขตพื้นที่ภาคเหนือ

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ผู

Read more

อ.แม่แจ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ จัดงาน “วันดินโลก” ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 62 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” 

อ.แม่แจ่ม ร่วมกับหน่

Read more

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางสหกรณ์ไปใช่ในประเทศ สปป.ลาว ห้วงวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ

Read more

Chiang Mai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562

Chiang Mai Crafts Fa

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดประ

Read more

เลขานุการนายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.เชียงใหม่

เลขานุการนายกอบจ.เชี

Read more

(คลิป) มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

มูลนิธิโครงการหลวง ร

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แล

Read more

(คลิป) “รองแม่ทัพภาคที่ 3” ระบุ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้ดีขึ้น เนื่องจากความพร้อมของทุกภาคส่วน 

“รองแม่ทัพภาคท

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานตามสถานการณ์

รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอ

Read more

ศิษย์เก่าอาวุโส แม่โจ้รุ่น 24-25 มอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง

ศิษย์เก่าอาวุโส แม่โ

Read more

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร วันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

พ่อเมืองเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานพ่อครัว – แม่ครัว จิตอาสา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

พ่อเมืองเชียงใหม่ร่ว

Read more

(คลิป) “องค์กรไฮฮุย ไทย – จีน” จัดสัมมนา “การพัฒนาทางสังคมภายใต้โครงการเส้นทางสายไหม แห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ” ที่สำนักงานองค์กรไฮฮุย ประเทศไทย อ.เมืองเชียงใหม่

“องค์กรไฮฮุย ไ

Read more

อ.สะเมิงร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ  ประชุมประชาคมการสร้างฝายมีชีวิต ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฯ

อ.สะเมิงร่วมกับเครือ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ต้อนรั

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันทราย จัดงานของดีอำเภอสันทราย ประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 62 เพื่อแสดงออกถึงระเบียบ วินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา

Read more

นายกอบจ.ชม เปิดวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 62  “One Piece One Life” “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

นายกอบจ.ชม เปิดวันสิ

Read more

ที่ปรึกษาผอ.รมน.จ.ชม.และคณะตรวจติดตาม ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.แม่แจ่มเชียงใหม่

ที่ปรึกษาผอ.รมน.จ.ชม

Read more

สวพส. จัดกิจรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน”

สวพส. จัดกิจรรม “สืบ

Read more

ฉก.ร.17 ร่วมประชุม VTC การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63 กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน

ฉก.ร.17 ร่วมประชุม V

Read more

ฉก.ร.17 พบปะและประสานแผนการปฏิบัติ รวมถึงการติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 63

ฉก.ร.17 พบปะและประสา

Read more

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ฉก.ทพ.36 เข้าพบปะ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและหมอกควันในพื้นที่ อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่

Read more

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ประกอบพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่หอประชุมศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์การฝึกนักศึกษาว

Read more

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ม.พัน.12 พล.ม.1 ศบภ.มทบ.35 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอ

Read more

ผวจ.เชียงใหม่ประธานเปิดกิจกรรม Kick Off หมอกควัน “เติมรักให้อากาศ” เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562

ผวจ.เชียงใหม่ประธานเ

Read more

(มีคลิป) สวนสัตว์เชียงใหม่ “เนรมิตร” ส่วนจัดแสดงใหม่  “มินิซู&ยังก์การ์เด้น” สวนสัตว์แห่งความสุข

สวนสัตว์เชียงใหม่ &#

Read more

ผบ.กองกำลังผาเมืองดูแลกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดีหวังเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมเพิ่มความเข้มข้นการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน

ผู้บัญชาการกองกำลังผ

Read more

เฮงลิสซิ่ง ร่วมแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง งาน BarCamp Chiang Rai 2019 ครั้งที่ 6

เฮงลิสซิ่ง ร่วมแบ่งป

Read more

(มีคลิบ) “กลับมาเถิดวันวาน วันวานยังหวานอยู่” การกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ในรอบ 30ปี “วงแมคอินทอช Mcintosh” 22 ธันวาคม 2562 นี้ ณ Hidden Village Chiangmai เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่

“กลับมาเถิดวัน

Read more

วันวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลุ่มน้ำฝาง ครั้งที่ 15

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบของขวัญพิเศษ 2 ต่อ พ่อเที่ยวฟรี เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธ.ค.นี้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Read more

เปิดงานอลังการงานสร้างลั่นฮอลล์ กลางแดนถิ่นเสียงแคน โครงการครัวเชฟจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” สภาสังคมสงเคราะห์

เปิดงานอลังการงานสร้

Read more

รพ.ลานนา จัดอบรม “ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค”กลุ่มพนักงาน ประจำปี 62

รพ.ลานนา จัดอบรม “ลด

Read more

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ พื้นที่แม่แตงเชียงใหม่

รองนายกองค์การบริหาร

Read more

งานแถลงข่าวเมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14  Muang Thai Chiang Mai Marathon 2019 ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

งานแถลงข่าวเมืองไทยเ

Read more

“พลังท้องถิ่นไทย” จัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ

“พลังท้องถิ่นไ

Read more

รพ.ลานนา ซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินแผ่นดินไหว และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

รพ.ลานนา ซ้อมใหญ่แผน

Read more

นศ.ป.โท ภูมิสังคม ม.แม่โจ้ สร้างชื่อ คว้ารางวัล ดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย. งานประชุมวิชาการระดับชาติฯ

นศ.ป.โท ภูมิสังคม ม.

Read more

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองผู้บัญชาการกองบัญ

Read more

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

Read more

เหมยขาบที่ 2 ของปีมาแล้วแต่บางๆ ไม่หนามากนักท่องเที่ยวสัมผัส 3 องศา ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เหมยขาบที่ 2 ของปีมา

Read more

กรมชลประทาน จัดประชุมปฐมนิเทศงานสำรวจ ออกแบบ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการ

กรมชลประทาน จัดประชุ

Read more

รพ.ลานนา ร่วมออกหน่วยรถพยาบาล ในงานกีฬาสีสมาคมชาวญี่ปุ่น

รพ.ลานนา ร่วมออกหน่ว

Read more

“ศรีพร” พ่อเฒ่าชาวกระเหรี่ยง รวบรวมเงินเก็บใส่ซองพร้อมข้าวสารดอย นำมอบสบทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอกเชียงใหม่ “ซึ้งน้ำใจ” ขอตอบแทนคุณที่ช่วยรักษาเมื่อครั้งในอดีต

“ศรีพร”

Read more

“พลังจากเด็กตัวเล็กๆ” ที่โรงเรียนปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ ต.ปางหินฝน

“พลังจากเด็กตัวเล็กๆ

Read more

“เจ้าท่า” ขานรับนโยบาย รมช.คมนาคม เร่งดำเนินการโครงการฟื้นฟู ขุดลอกแม่น้ำปิงพัฒนาแหล่งน้ำ กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเเละ เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

“เจ้าท่า&#8221

Read more

องค์การสวนสัตว์ เจ้าภาพจัดประชุมประจำปี นักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงทอง1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จ.เชียงใหม่

ครั้งแรกที่ องค์การส

Read more

งานประชุมผู้บริหาร กลุ่มเครือรามและพันธมิตร ประจำปี 2562

งานประชุมผู้บริหาร ก

Read more

ทปอ. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “รู้ก่อนไดด้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63”

ทปอ. ร่วมกับ ม.แม่โจ

Read more

“นักธุรกิจดัง” มอบทุนการศึกษา “น้องปิยะพร” หนูผู้อาภัพ พร้อมนำเด็กนักเรียนคณะครู โรงเรียนบ้านขุนตื่น อ.อมก๋อย  ทัศนศึกษาชมปลาฉลามบนยอดดอย ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเซีย

นักธุรกิจดังมอบทุนกา

Read more

“อธิบดีฯเข้มแข็ง” ย้ำงานเชิงรุกให้เข้มข้น “หยุดเผา บรรเทาโลกร้อน”

“อธิบดีฯเข้มแข

Read more

นอภ.แม่แจ่มพร้อมหน.ส่วนฯ ออกบริการประชาชน “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” และปชส.โครงการวิ่ง “MEACHAEM RUN FOR ALL 2020 วิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 3 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (คลิบ) ประชาสัมพันธ์ โครงการวิ่ง “MEACHAEM RUN FOR ALL 2020 วิ่งทั้งอำเภอเพื่อเธอทุกคน” ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2563 https://youtu.be/WS9sIOu84Xo

นอภ.แม่แจ่มพร้อมหน.ส

Read more

ผบ.ตร.พร้อมด้วยผบช.ภ.5 และคณะฯ ตรวจติดตามสถานการณ์จากเหตุแผ่นดินไหวและมอบเงินช่วยเหลือให้กับ ผอ. รร.ตชด. เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ผบ.ตร.พร้อมด้วยผบช.ภ

Read more

พิธีการแถลงข่าว “โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

พิธีการแถลงข่าว “โคร

Read more

เชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

เชียงใหม่ จัดพิธีมอบ

Read more

ม.แม่โจ้ จัดอบรมมัคคุเทศก์ “สามเณรพาเที่ยว”

ม.แม่โจ้ จัดอบรมมัคค

Read more

สุดยอดหน้ากากอนามัยรักษ์โลก 1 ชิ้น ใช้ได้ 7 วัน “ZEST – MED” มาพร้อมคุณสมบัติ 4 คุ้ม ใน 1 เดียว

สุดยอดหน้ากากอนามัยร

Read more

ม.แม่โจ้ จัด Road Show “สานฝัน เสริมสร้างอนาคต” ยกทีมงานเปิดเวที-แนะแนว-รับสมัครถึงโรงเรียน

ม.แม่โจ้ จัด Road Sh

Read more

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อากาศยานแบบ AU – 23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) ยังคงปฏิบัติการบินอย่างต่อเนื่อง

ชุดรณรงค์ไฟป่าและหมอ

Read more

สุดยอด!!น้องต๊อดหนุ่มพิการครึ่งท่อนส่งผลงานประดิษฐ์เมาส์ไร้สายแก่ผู้พิการไร้แขน เข้าประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

สุดยอด!!น้องต๊อดหนุ่

Read more

ตำรวจสภ.จอมทอง จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 1,800 เม็ดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์

ตำรวจสภ.จอมทอง จับกุ

Read more

“พล.ต.ท.ประจวบฯ ผบช.ภ.5”  ต้นแบบการดำเนินการโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ที่บ้านสวนภูรวี ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

“พล.ต.ท.ประจวบ

Read more

กลุ่มภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่าฯ

กลุ่มภาคีเรารักดอยหล

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญร่วมประกวดคลิปวีดิโอ “การท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Read more

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับกสศ.จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ร่วมหลายภาคส่วน จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ปี 62 ที่อ.แม่วางเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ร่วมหลา

Read more

พี่เลี้ยงนางงามเชียงใหม่โดนโกงที่ดินร้องสื่อฯ

พี่เลี้ยงนางงามเชียง

Read more

(มีคลิบ) เปิดเต็มรูปแบบอุโมงค์น้ำเค็มโฉมใหม่ ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อุโมงค์บนดอยที่ยาวที่สุดในเอเซีย และการประกวด “เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แบรนด์  แอมบาสเดอร์ 2019” รอบชิงชนะเลิศพร้อมจัด thank you party สื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 12 

เปิดเต็มรูปแบบอุโมงค

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

(มีคลิบ)นักท่องเที่ยวสัมผัส “เหมยขาบแรก” ของปีนี้เช้านี้ที่กิ่วแม่ปาน ปรากฎการณ์น้ำค้างแข็ง บริเวณกิ่วแม่ปาน กม.42 ยอดดอยอินทนนท์

นักท่องเที่ยวสัมผัส

Read more

ร้อย.ม.2 ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง สกัดกั้นยาเสพติดที่บ.อรุโณทัย ตรวจยึดยาบ้า สัญลักษณ์ 999 จำนวน 380,000 เม็ด

ร้อย.ม.2 ฉก.ม.4 กกล.

Read more

ปตท.ร่วมกับมช. จัดประกวดวาดศิลปกรรม “ของขวัญ แด่พระราชา”

ปตท.ร่วมกับมช. จัดปร

Read more

เทศบาลตำบลสันกำแพง แถลงข่าว “ปั่นมอกม่วน จวนกั๋นแอ่ว สันกำแพง”แดนอารายะธรรมและการท่องเที่ยวต้อนรับไฮซี่ซั่น

เทศบาลตำบลสันกำแพง แ

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น “มอบรถกู้ภัย” สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และการรับส่งผู้ป่วย เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ก

Read more

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานตามสิทธิประกันสังคม

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชี

Read more

มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ในงาน “Petmart Chiangmai present Chiangmai Pet Fair 2019” ตอน MY PET, MY SUPERHERO เหนือกว่าทุกการรวมตัวของคนรักสัตว์เลี้ยง มาช้อปสินค้าน้องหมาน้องแมวในราคาสุดพิเศษ ระหว่างวันที่วันที่ 14 –17 พฤศจิกายน 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุด

Read more

“นายกบุญเลิศ” ประธาน “งานวันเกี่ยวข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว” ประจำปี 63

“นายกบุญเลิศ&#

Read more

ประชุมขับเคลื่อนฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหาลำน้ำคาว ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมขับเคลื่อนฟื้น

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญร่วมประกวด “ประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ” (Safari Eco – Model 2019) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Read more

สุดทึ่ง…!!! ปลายี่สกและตะเพียนนับพันสุดเชื่องว่ายรายล้อมกินอาหาร ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า สามารถป้อนอาหารให้กินได้ถึงมือ หลายคนพากันทึ่งนึกว่าอยู่ในทะเลที่ฝูงปลาจะมาว่ายรายล้อม แถมมีคลื่นให้เล่นได้อย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเด็กๆ พร้อมมี จนท.เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สุดทึ่ง…!!! ปล

Read more

(มีคลิบ) “อบจ.เชียงใหม่” นำทีมจับมือจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหลายภาคส่วนเซ็น MOU  บูรณาการร่วม 13 หน่วยทั้งภาครัฐ – เอกชนและประชาสังคม ดันเชียงใหม่เป็นต้นแบบการจัดการต้นไม้ในเมือง ระดมรุกขกร ฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน 

“อบจ.เชียงใหม่

Read more

(มีคลิบ) “อบจ.เชียงใหม่” นำทีมจับมือจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหลายภาคส่วนเซ็น MOU  บูรณาการร่วม 13 หน่วยทั้งภาครัฐ – เอกชนและประชาสังคม ดันเชียงใหม่เป็นต้นแบบการจัดการต้นไม้ในเมือง ระดมรุกขกร ฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน 

“อบจ.เชียงใหม่

Read more

หนาวนี้ที่เชียงราย พบกับ 2 งานใหญ่ของดอกไม้งามใน “งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 และดนตรีในสวน” และงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 (Chiang Rai ASEAN Flower Festival 2019) ชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ กันอย่างจุใจ

หนาวนี้ที่เชียงราย พ

Read more

ผบช.ภ.5 บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เนื่องในพิธีทำบุญจุลกฐิน ณ วัดดงหลวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ผบช.ภ.5 บริจาคเงินสม

Read more

สอบเข้มผู้สูงอายุ หลังเรียนจบภาคการศึกษา เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดการเรียนสอนนักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ พร้อมทั้งจัดการสอบทันทีหลังจบภาคเรียนที่ 1

สอบเข้มผู้สูงอายุ หล

Read more

ศอ.บส.ชน./ชป.ร้อย.ทพ.3502สกัดจับกุมยาเสพติด เกิดเหตุปะทะในพื้นที่ บ.ห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวยเชียงราย กลุ่มขบวนลำเลียงฯ เสียชีวิต 1 คน

ศอ.บส.ชน./ชป.ร้อย.ทพ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อลดต้นทุนและการสูญเสีย”

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบร

Read more

แรงงานพม่าแจ้งพบทารกแรกเกิด ถูกแม่ใจยักษ์คลอดแล้วทิ้ง ในห้องน้ำวัดมงคลนิมิตร แม่กื้ดหลวง ตอนนี้เด็กปลอดภัยแล้ว 

แรงงานพม่าแจ้งพบทารก

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก เสนอเพียงแนวคิดปล่อยโคมลอยให้เกิดประโยชน์พร้อมวิจัยปล่อยโคมลอยแล้วขึ้นฟ้าไม่เกิน 3 นาทีดับ นอกจากปล่อยโคมตามประเพณีความเชื่อแล้วจะได้ช่วยเพิ่มต้นไม้ในป่าเพียงนำเม็ดมะค่า พร้อมปุ๋ยชีวภาพติดไปด้วย เพราะวัสดุที่ใช้สามารถย่อยสลายได้

ผู้อำนวยการสำนักงานท

Read more

นายกอบจ.ชม. ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562

นายกอบจ.ชม. ร่วมพิธี

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระธาตุเจดีย์เทพเสด็จ วัดปางไฮ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

พิธีวางศิลาฤกษ์องค์พ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนให้เด็กเชียงใหม่ ได้กินอาหารกลางวันปลอดสารเคมี

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมขั

Read more

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง

ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง

Read more

อบจ.ชม.จัดอบรมเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตฯ  2 รุ่น ณ โรงเรียนมัธยมสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

อบจ.ชม.จัดอบรมเพื่อก

Read more

นักธุรกิจเคมีสิ่งทอ เปิดจุดไฮไลท์ ต้อนรับไฮซีซั่น “Grand Opening” Palore Coffee&Tea House Thep Sadet Doi Saket Chiangmai

นักธุรกิจเคมีสิ่งทอ

Read more

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าเตรียมพร้อม จัดชุดเฝ้าระวังโคมไฟตก บริเวณหุ่นฟางคิงคองและซุ้มร้านอาหารเพื่อป้องกันเหตุ 24 ชม.

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ

Read more

(มีคลิบ) นักธุรกิจสิ่งทอ เปิดจุดไฮไลท์ ต้อนรับไฮซีซั่น “Grand Opening” palore coffee & tea thep sadet doi saket chiangmai เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.ดอยสะเก็ด และสร้างคุณค่าเกษตรขั้นพื้นฐาน การทำไร่ชา กาแฟ เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่า

นักธุรกิจสิ่งทอ เปิด

Read more

พาแซ่บเวอร์แล้วได้บุญที่ “ร้านพิซซ่าแซ่บ” หรือ “พิซซ่าหน้าบุญ” ที่เปิดให้เด็กด้อยโอกาส ได้ทำงานตั้งแต่ “พ่อครัว เด็กเสิร์ฟ ชงกาแฟ ทำบัญชี” ต่อยอดเด็กด้อยโอกาส จากโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่  พร้อมเปิดรับเด็กพิการหูหนวก มาทำงานเสริมหารายได้แบบ part-time และ full-time

พาแซ่บเวอร์แล้วได้บุ

Read more

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะคณะฯ เยี่ยมชมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ

Read more

ม.แม่โจ้คว้าแชมป์ ขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25

ม.แม่โจ้คว้าแชมป์ ขบ

Read more

(มีคลิบ) “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 62” “นายกชุติพนธ์” จัดยิ่งใหญ่ พิธีบวรวงสรวงพญานาคราช พร้อมนางรำ 500 ชีวิตฟ้อนถวาย ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ทต.เชิงดอย

“เทศกาลโกมล้าน

Read more

(มีคลิบ) หนึ่งเดียวในไทย  “ลอยกระทงใต้น้ำ” ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม นำกระทงทำจากผัก เป็นอาหารแก่เหล่าฝูงปลา รักษาระบบนิเวศอีกด้วย

หนึ่งเดียวในไทย &#82

Read more

เชียงใหม่เดินหน้าระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงร่างเอกสารข้อเสนอ (Draft  Nomination Dossier)ให้สมบูรณ์พร้อมส่งกลับให้ศูนย์มรดกโลก UNESCO พิจารณา ต้นปี 2563 จี้ภาครัฐร่วมใส่ใจจริง ภาคเอกชนพร้อมหนุน ชาวบ้านภาคประชาสังคมย้ำทุกส่วนต้องเอาจริงโชว์พลังทั้งจังหวัด รัฐบาลต้องจริงใจผลักดันเต็มที่

เชียงใหม่เดินหน้าระด

Read more

(มีคลิบ)อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า “อาร์มี่แลนด์” ที่ไม่เคยหยุดกิจกรรมมากที่สุดในประเทศ

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ

Read more

ก.ล.ต. ร่วมงาน Money Expo พร้อมลงพื้นที่เชียงใหม่จัดคาราวานนำความรู้ตลาดทุนสู่ SMEs และผู้ลงทุน 

ก.ล.ต. ร่วมงาน Money

Read more

(มีคลิบ)ใครที่เป็นสาวกหรือคอกาแฟ…ร่างกายต้องการกาแฟ…เราชวนไปร้านกาแฟในบรรยากาศดี้ดี เอาไว้ไปนั่งชิลๆ เวลาว่างหรือวันหยุดพักผ่อน “ฟินกับกาแฟรสชาดเข้มข้นและกลมกล่อม” พร้อมเครื่องดื่มและเมนูเครื่องดื่มอร่อยอื่นๆ ก็มี และอิ่มท้องกับอาหารแสนอร่อยที่ดีต่อใจ ไปแวะสัมผัสกันได้เลยที่ ร้านกาแฟ “42 Cafee GARDEN” ย่านหองหอย สัมผัสบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในสวนสวรรค์ พร้อมมุม “เซลฟี่ เช็กอิน เช็กเอ้าท์ สุดฟิน”

ใครที่เป็นสาวกหรือคอ

Read more

ประธานชมรมคาราโอเกะฯ ร้องตำรวจภาค 5 ถูกบริษัทเพลงดังล่อชื้อ ให้ตำรวจจับกุม สร้างความเดือดร้อนแก่ร้านคาราโอเกะ ทั่วภาคเหนือ

ประธานชมรมคาราโอเกะฯ

Read more

“นายกบุญเลิศ” ประชุมความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุน 10 บาท เพื่อปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

นายกองค์การบริหารส่ว

Read more

อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงานโครงการชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตอน ต่อนยอนออนคร๊าฟสตรีท อ.สันกำแพง

อบจ.เชียงใหม่ สนับสน

Read more

นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืชและพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่

นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่

Read more

“สโนว์โดม” ลอยกระทงเย็นสุดขั้ว -7 องศา ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แห่งเดียวในประเทศไทย

สวนสัตว์เชียงใหม่ จั

Read more

รมว.คลังประธานเปิดบูธ “ธนาคารกรุงเทพ” ในงาน ‘มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 14’ ชูโปรดักต์ใหม่ ‘บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์’ นำทัพสร้างประสบการณ์การเงินยุคดิจิทัล สนุกทุกจังหวะลงตัวทุกไลฟ์สไตล์เพื่อพี่น้องชาวภาคเหนือ

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงา

Read more

แถลงข่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ เทศกาลลอยกระทงออนใต้ วิถีชีวิตกับสายน้ำ ณ ออนใต้ฟาร์ม บ้านโห้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

งานแถลงข่าว ส่งเสริม

Read more

ฉก.ทพ.36 สนธิกำลัง ศมพ.อ.อมก๋อย, สภ.อมก๋อย ปปส.ภาค 5 เข้าทำการลาดตระเวนระวังเฝ้าตรวจ/ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นชั่วคราวเพื่อสกัดจับกุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญเครือข่ายเชื่อมโยงยาเสพติด

ฉก.ทพ.36 สนธิกำลัง ศ

Read more

ผบช.ภ.5 ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ก่อนประเพณีวันลอยกระทง

ผบช.ภ.5 ร่วมจัดกิจกร

Read more

ทต.สุเทพ มอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตรตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ

ทต.สุเทพ มอบวัสดุอุป

Read more

“เชียงใหม่ ซู อควาเรียม” พร้อมเปิดอุโมงค์น้ำทะเลโฉมใหม่ ยกใต้ทะเลขึ้นดอยและงานครบรอบ 11 ปี

“เชียงใหม่ ซู

Read more

ตำรวจจราจรเชียงใหม่ ส่งมอบกระเป๋าเงินคือแก่อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ กรณีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าเงินได้ ส่งมอบให้ จนท.จราจรติดตามหาเจ้าของวานนี้

ตำรวจจราจรเชียงใหม่

Read more

(มีคลิบ) ตำรวจภาค 5 ตามรวบตัวหนุ่มวัย 22 ปี ก่อเหตุอนาจาร ข่มขู่ให้ผู้เสียหายถ่ายคลิปโป๊ หลังผู้เสียหายเป็นเด็กหญิง จำนวน 2 ราย แจ้ง ศปอส.ภ.5 ทำการสืบสวนหาคนร้ายมาดำเนินคดี

ตำรวจภาค 5 ตามรวบตัว

Read more

(มีคลิบ) “นายกบุญเลิศ” ปล่อยขบวนรถขยะอันตราย พร้อมผลักดันทุกภาคส่วนร่วมคัดแยกขยะที่ก่อเกิดมลพิษใน จ.เชียงใหม่

“นายกบุญเลิศ&#

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยการบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศจัดทำแผนการบินประจำสัปดาห์ที่ 2 ของอากาศยาน au – 23 peacemaker หรือเครื่องบินโจมตีธุรการในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่เพื่อลดการเผา ห้วงวันที่ 11 – 15 พ.ย.62 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แพร่ และจังหวัดพะเยา

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

หลายหน่วยงานเร่งเข้าช่วยเหลือ หนูน้อยอายุ 4 ขวบ ผู้การเชียงใหม่ สั่งตำรวจท้องที่ สภ.อมก๋อย เข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยตำรวจเร่งช่วยเหลือเด็กน้อยที่น่าสงสาร แม่ตาย-พ่อทิ้ง นอนผิงไฟ ไฟลวกมือ จนต้องตัดมือทิ้ง วิงวอนขอความช่วยเหลือ

หลายหน่วยงานเร่งเข้า

Read more

“นายกอบจ.ชม.” ร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดสบเตี๊ยะและวัดบ้านแปะ อ.จอมทองเชียงใหม่

“นายกอบจ.ชม.&#

Read more

(มีคลิบ) จัดยิ่งใหญ่ รำบรวงสรวงพญานาคราช โดยนางรำ 500 คน “ยี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด” ตกแต่งโคมไฟกว่า 2 หมื่นดวง ผางประทีปนับหมื่น ตกแต่งทุกตารางนิ้วรูปแบบล้านนา ต้อนรับนักท่องเที่ยว ในงาน “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางผะตี๊บ” ระหว่างวันที่ 10 – 12 พย. 62

จัดยิ่งใหญ่ “ย

Read more

ผบช.ภ. 5 ประธานประชุมบริหารงาน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ประพฤติดีและมีผลงานดีเด่นในสังกัดฯในห้วงเดือนที่ผ่านมา

ผบช.ภ. 5 ประธานประชุ

Read more

โซเชี่ยลแห่แชร์..วอนผู้ใจบุญ!!..ช่วยเด็กหญิงพิการวัย 4 ขวบ แม่ตายอาศัยอยู่กับยายชรา ที่อ.อมก๋อย เชียงใหม่

โซเชี่ยลแห่แชร์..วอน

Read more

คณะป.ย.ป. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) แก้ไขหมอกควันและไฟป่า อบจ.เชียงใหม่

คณะป.ย.ป. เยี่ยมชมศู

Read more

งาน “World Travel Market (WTM) 2019 ครั้งที่ 39” เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบเป็นของที่ระลึก กระเป๋ากระดาษกันน้ำผลิตจากมูลสัตว์ของ “ฮิปโป” ที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

งาน “World Tra

Read more

คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 62

คณะอนุกรรมการประเมิน

Read more

ปปส.ภาค 5 บูรณาการหน่วยงาน ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทยประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ปปส.ภาค 5 บูรณาการหน

Read more

ตร.ภาค 5 แถลงผลงานจับกุมขบวนการลักลอบขนยาไอซ์ กว่า 500 กิโลกรัม ผู้ต้องหา 9 คน

ตร.ภาค 5 แถลงผลงานจั

Read more

“สุดยอดวิศวกรไทย” พัฒนารถไฟฟ้าใช้สมองกลเข้ามาช่วยปรับการใช้งาน เตรียมพัฒนาระบบให้ปรับจูนเองผ่านมือถือของผู้ใช้ มีทั้งรถโบราณ รถจักรยานยนต์แบบวิบาก รถตุ๊กๆ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาใช้ในแต่ละพื้นที่ตามสภาพของถนนโดยเฉพาะขึ้นภูเขาสูง

“สุดยอดวิศวกรไ

Read more

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 62 “อบจ.เชียงใหม่” ร่วมแถลงข่าวงาน “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอยปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์”

ประเพณีเดือนยี่เป็งเ

Read more

ม.แม่โจ้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ถวายปัจจัยร่วมบูรณะพระธาตุเจดีย์-อุโบสถ

ม.แม่โจ้จัดทำบุญทอดก

Read more

(มีคลิบ)หน่วยบินมวลชนสัมพันธ์ กองทัพอากาศ Peacemaker (AU-23) ปฏิบัติการปชส.รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ อ.แม่พริก อ.เถิน จ.ลำปาง

หน่วยบินมวลชนสัมพันธ

Read more

“ร้านตำเทอร์มินอล by ลดาปลาร้าหอม” อีกหนึ่งร้านที่รวบรวมเมนูส้มตำ 100 เมนู มาให้คอส้มตำลิ้มลองกับ “แม่ครัวส้มตำสุดแซ่บ&เซ็กซี่” ภายในโครงการสตาร์เอวีนิวอาเขต ใกล้ขนส่งอาเขตแห่งที่ 3 เชียงใหม่

“ร้านตำเทอร์มิ

Read more

เชียงใหม่รวมพลังทุกภาคส่วน ประชุมรับฟังเสนอแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่รวมพลังทุกภ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ เจ้าภาพอบรทสัมนาทางวิชาการ อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับ

Read more

(มีคลิป)”ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” หนึ่งเดียว ที่วัดห้วยแทงโพธิญาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

“ปั่นฝ้าย สายบ

Read more

“ล้างข่วง ล้างขึด ต้อนรับสิ่งดีๆ สู่ประเพณียี่เป็ง”  ทุกภาคส่วนรวมพลังร่วมกิจกรรม ที่ลานท่าแพเชียงใหม่

“ล้างข่วง ล้างขึด ต้

Read more

แถลงข่าว “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562” “แอ่วยี่เป็งเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษาฮีตฮอย ปลอดประทัดยักษ์ และไร้แอลกอฮอล์” ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ 7 จุด 9 – 12 พฤศจิกายนนี้

แถลงข่าว “ประเพณีเดื

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่” วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Read more

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน ฝึกซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์พลุ ดอกไม้ไฟ และวัตถุไวไฟ ระเบิด เตรียมรับเทศกาลยี่เป็ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ร่

Read more

เปิดลงทะเบียนแล้ว Lanna Hopsital Mini Marathon 2020 “ก้าวม่วนม่วน ชวนกั๋นวิ่ง” ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

เปิดลงทะเบียนแล้ว La

Read more

เปิดแล้วกิ่วแม่ปาน นักท่องเที่ยวเนื่องแน่นชุดแรกจากนนทบุรี ยอดดอย 6 องศา กิ่วแม่ปานต่ำสุด 5 องศา นทท.ต่างจังหวัดพากันเดินทางมาเพื่อเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติวันแรกคึกคัก

เปิดแล้วกิ่วแม่ปาน น

Read more

แกนนำกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อ.แม่แจ่มเชียงใหม่ เดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งต่อรัฐบาลเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากราคาข้าวโพดตกต่ำ

แกนนำกลุ่มเครือข่ายเ

Read more

(มีคลิบ) “หอการค้าไทย” แถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” TCC ที่เชียงใหม่ปลายปีนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

“หอการค้าไทย&#

Read more

“Safe Zone for All” งานนิทรรศการวิชาการป้องกันการเสพติดอย่างสร้างสรรค์ “พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้” วันศุกร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“Safe Zone for

Read more

(มีคลิบ) กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าร่วมกับทหารอากาศเตรียมแผนบิน Peacemaker ใน 3 จังหวัดนำร่อง 3 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก 

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

(มีคลิบ) กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ปฐมนิเทศชุดรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 63  ที่ จ.เชียงใหม่ หวังประชาชนในพื้นที่แสดงพลังในการเฝ้าระวัง และควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควัน

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งมอบกล้องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 ชุด

สำนักงานป้องกันและบร

Read more

30 ตุลาคม งาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย” ชาวแม่โจ้ ร่วมรำลึกชาตกาล 103 ปี อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ อย่างคับคั่ง

30 ตุลาคม งาน “วันวิ

Read more

(มีคลิบ) “ดร.สมคิด” เปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” แห่งแรกในภาคเหนือตอนบนที่ อ.สารภีเชียงใหม่

“ดร.สมคิด&#822

Read more

ประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 มติผ่านฉลุย

ประชุมสภา อบจ.เชียงใ

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนา ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบการใช้โครงงานเป็นฐานชุมชน       

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกั

Read more

(มีคลิบ) ”สว.ก้อง” นำทีมนักเตะชุดใหญ่ เจแอล เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เปิดคลินิกสอนทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชน 4 อำเภอ ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนสันกำแพงเชียงใหม่

”สว.ก้อง&#8221

Read more

(มีคลิบ) เนรมิตร  “จ้องและโคมกว่า 5 พัน” ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น หน้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ บนดอยสุเทพ-ปุย

เนรมิตร “จ้องแ

Read more

ยอดดอยลด 6 องศา ลุ้นเหมยขาบแรกของปีนี้ คาดเปิดกิ่วแม่ปานอาจเห็น หน.อุทยานอินทนนท์ เผยต้องรอลดต่ำถึง 0 อุณหภูมิเหนือผิวดิน

ยอดดอยลด 6 องศา ลุ้น

Read more

(มีคลิบ) “น้องแก้ม” เด็กหญิงยอดกตัญญู ช่วยหาเงินเป็นทุนการศึกษาของตนเองและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางบ้านด้วยการร้องเพลงเปิดหมวก

“น้องแก้ม&#822

Read more

งานแถลงข่าว Grand Opening  A&Ohm Chiang Mai Run พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ณ ภัตตาคารตูลู่

งานแถลงข่าว Grand Op

Read more

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ระยะทาง 877 กิโลเมตร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหา

Read more

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมในงาน “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผ่างผะติ๊บ” ปีที่ 4 ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย.2562 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงาน &#8220

Read more

กองพันสัตว์ต่างทำกิจกรรมจิตอาสา “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ” ขนวัสดุอุปรณ์การก่อสร้าง เดินเท้าขึ้นบนสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง

กองพันสัตว์ต่างทำกิจ

Read more

(มีคลิบ) ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ แถลงข่าวสืบสานประเพณียี่เป็งเปิดเทศกาล “โคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25”  ยิ่งใหญ่ใจกลางไนท์บาร์ซ่า “ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง”  อลังการขบวนโคมไฟสีสันยี่เป็ง เติมแต่งสีแห่งรัตติกาลยามค่ำคืนให้สว่างไสว ต้อนรับนักท่องเที่ยว 10 พฤศจิกายนนี้ บริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ จ.เชียงใหม่

ชมรมผู้ประกอบการศูนย

Read more

(มีคลิบ) “พล.ต.สืบสกุล” ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ตรวจเยี่ยมพร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน แก่กำลังพล ศมพ.อ.อมก๋อย

“พล.ต.สืบสกุล&

Read more

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ผนึกกำลังร่วมกับ สวท. เชียงใหม่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกลุ่มชาติพันธุ์แก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

กองบัญชาการควบคุมสถา

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา แนะนำวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มคนทำงานตามหลักอาชีวอนามัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปล

Read more

(มีคลิบ) “พ.อ.อโณทัย” รองผบ.มทบ.33 เยี่ยม พลฯทหาร ที่จะประจำการ ผลัดที่ 2/62 ซึ่งมีฐานะยากจน  ตาม “โครงการเราคือครอบครัวเดียวกันมณฑลทหารบกที่ 33”

“พ.อ.อโณทัย&#8

Read more

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

ผู้บัญชาการตำรวจภูธร

Read more

โรงพยาบาลลานนา บันทึกข้อตกลง MOU ร่วมมือทางวิชาการฯ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา บันทึ

Read more

(มีคลิบ) ชาวบ้านไร่ อ.สันป่าตอง แสดงจุดยืนคัดค้านไม่เอาเสาสัญญาณโทรศัพท์ รวมรายชื่อยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่

(มีคลิบ) ชาวบ้านไร่

Read more

บุฟเฟต์ญี่ปุ่น “นับร้อยเมนู” มาให้เลือกรับประทานต้องที่นี่ “โรงแรมดวงตะวัน”

บุฟเฟต์ญี่ปุ่น &#822

Read more

ศปข.5 ฝึกอบรม First Aids & CPR ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับรพ.ลานนาเชียงใหม่ ตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21- 22  ตุลาคม 2562 (ชมคลิบ)

ศปข.5 ฝึกอบรม First

Read more

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

รพ.ลานนาเชียงใหม่ รั

Read more

“แม่ทัพภาคที่ 3 / ผบช.ภ. 5 / ผู้ว่าฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ” ประชุมร่วมแถลงแผนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 63 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“แม่ทัพภาคที่

Read more

กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพอากาศเตรียมสนั

Read more

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าชูไอเดียเก๋.. จัดกิจกรรม “ดำนา เกี่ยวข้าว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ต่างชาติเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวนาไทย 

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ

Read more

Lanna Staff Fun Run 2019 งานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน พนักงานโรงพยาบาลลานนา

Lanna Staff Fun Run

Read more

ศปข.5 จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22  ตุลาคม 2562 ณ ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่

ศปข.5 จัดโครงการรณรง

Read more

ผบช.ภ.5 ประธานร่วม รองผบช.ก. เปิดจุดบริการประชาชน (One Stop Service) “สุขวิมล” พร้อมร่วมทอดกฐินสามัคคี ที่วัดกำแพงงาม อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผบช.ภ.5 ประธานร่วม ร

Read more

ปปส.ภาค 5 บูรณาการหน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ลดความเดือดร้อนของประชาชน

ปปส.ภาค 5 บูรณาการหน

Read more

นักท่องเที่ยวขึ้นอินทนนท์สัมผัสอากาศหนาวเย็น เช้าวันนี้หมอกลง ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน 11 องศา 

นักท่องเที่ยวขึ้นอิน

Read more

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสานพลังท้องถิ

Read more

ม.แม่โจ้ เพาะ “เห็ดเผาะ” ได้สำเร็จ สร้างป่า ลดเผา สร้างรายได้ สลายฝุ่น

ม.แม่โจ้ เพาะ “เห็ดเ

Read more

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจร เน้นย้ำการใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย สร้างวินัยด้านการขับขี่ (คลิบ)

ผู้บัญชาการตำรวจภูธร

Read more