Reporter&Thai Army

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ. ร้อย ทพ.๓๒๐๗ จัด กพ. ร่วมกับ ชป.ภูพยัคฆ์ (มทบ.๓๘), ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, อุทยานแห่งชาติขุนน่าน, หัวหน้าป่าไม้น่าน และหัวหน้าโครงการปิดทองหลังพระแม่ฟ้าหลวง ร่วมออกสำรวจพื้นที่ทำกิน

เมื่อ ๐๑๑๐๐๐ ม.ค. ๖๒ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ. ร้อย ทพ.๓๒๐๗ จัด กพ. ร่วมกับ ชป.ภูพยัคฆ์ (มทบ.๓๘), ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น, อุทยานแห่งชาติขุนน่าน, หัวหน้าป่าไม้น่าน และหัวหน้าโครงการปิดทองหลังพระแม่ฟ้าหลวง ร่วมออกสำรวจพื้นที่ทำกินของ นาย ธนา แปงอุด, นาย เกษมสันต์ แปงอุด, นาง รัตติกาล อุ่นอก, นาย ทอน แปงอุด ทั้งนี้เป็นการสำรวจรายแปลงตามแผนงานของป่าไม้ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า และออกใบรับรองสิทธิ์ที่ทำกินต่อไป ณ บริเวณพื้นที่บ้านน้ำช้าง ม.๑๑ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๖๐ คน แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๔๓๐