ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจนักท่องเที่ยว นำเจลแอลกอฮอล์ ติดตั้งภายในสถานที่ มากกว่า 50 จุด” เพื่อป้องกันพาหะนำโรคและรักษาสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และพนักท่องเที่ยว

“สวนสัตว์เชียงใหม่ใส่ใจนักท่องเที่ยว นำเจลแอลกอฮอล์
ติดตั้งภายในสถานที่
มากกว่า 50 จุด” เพื่อป้องกันพาหะนำโรคและรักษาสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และพนักท่องเที่ยว

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้สั่งการ
เจ้าหน้าที่นำขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปติดตั้งตามจุดต่างๆในพื้นที่มากกว่า 50 แห่ง

ประกอบไปด้วย บริเวณจุดจำหน่ายบัตร, บริเวณส่วนแรกรับ, บริเวณตรวจบัตร, ส่วนจัดแสดงต่างๆ ทั่วทั้งพื้นที่อาทิเช่น ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า, สโนว์โดม, อครอเรี่ยม โคอาล่า, ช้าง แกะ เป็นต้น

ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อป้องกันพาหะนำโรคและรักษาสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่และพนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในด้านสุขภาพและการบริการที่ดีโดยให้เจ้าหน้าที่คาดจมูกและดูแลสุขภาพอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง