ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

“จังหวัด – อบจ. – กงสุลจีน” จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมมอบ “พระกิ่ง” ต้านโรคโคโรน่า  ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่

“จังหวัด – อบจ. – กงสุลจีน” จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมมอบ “พระกิ่ง” ต้านโรคโคโรน่า ที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่

สามหน่วยงานหลักจังหวัดเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่และกงศุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์เกจิอาจารย์ดัง 19 รูป มาปลุกเสกน้ำมนต์เจริญพิธีทางด้านศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องไทยเชื้อสายจีนและประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่กงสุลจีน เตรียมนำน้ำที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์พร้อมพระกริ่ง ณ วัดเจดีย์หลวงขึ้นเครื่องไปถึงเมืองจีนแผ่นดินใหญ่เชื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจีนให้พ้นเคราะห์จากพิษภัยของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาด


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ก.พ.2563 ที่พระวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเชียงใหม่ 3 หน่วยงานหลักประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าการราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกับนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) พร้อมด้วยนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชน จีนประจำ จ.เชียงใหม่ และชาวไทยเชื้อสายจีน ที่อยู่พำนักอาศัยใน จ.เชียงใหม่ และประชาชนโดยทั่วไป ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูปเพื่อจัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ – เจริญชัยมงคคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่พี่น้องชาวจีนและประชาชนโดยทั่วไป ให้รอดพ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยพิธีจัดขึ้น ณ พระวิหารของวัดเจดีย์หลวง มีการประกอบพิธีทางศาสนาและทำพิธีมอบพระกริ่ง ซึ่งเชื่อกันว่ามีพุทธานุภาพปัดเป่าในเรื่องโรคร้ายต่างๆให้หายไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวจีนในแผ่นดินใหญ่ โดยทางกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำน้ำที่ได้ทำการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ไปยังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อให้โรคภัยต่างๆได้หลีกพ้นไปจากประเทศจีนและประชาชนชาวโลกที่กำลังประสบปัญหาและหวั่นวิตกกับโรคภัยจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่มีแหล่งต้นเชื้อที่มาจากประเทศจีนในเมืองอู่หั่นและประเทศต่างๆได้หามาตรการป้องกันและได้ร่วมกันป้องกันแก้ไขโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่นี้กันอย่างเข้มข้น ทางกลุ่มองค์กรต่างๆที่ร่วมกันประกอบพิธีและร่วมพิธีต่างเชื่อว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ร่วมกันแผ่เมตตาและเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ จะเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบโรคร้ายและที่กำลังหวั่นวิตกอยู่ในขณะนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง