ข่าว สตูล

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับ คณะทำงานป้องกันแก้ไข PM 2.5 ลงตรวจโรงโม่หิน

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับ คณะทำงานป้องกันแก้ไข PM 2.5 ลงตรวจโรงโม่หิน
วันนี้1มี.ค.2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จ.สตูล(ท) มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูลเป็นผู้แทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.สตูลร่วมกับคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.สตูล ตรวจโรงโม่หินของห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทอง ตั้งอยู่ 248 หมู่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

 

มาตรการที่ปฏิบัติในการผลิต โม่ บด ย่อยหิน,มีการติดตั้งระบบสเปรย์ บริเวณเครื่องจักร และจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่กำเนิดฝุ่น และได้เปืดใช้ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อย หิน โรงโม่หินเป็นระบบปิด สร้างอาคารปิดคลุมทั้ง 3 ด้าน ใช้รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ฉีด พรม น้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ โรงงาน หน้าเหมือง ลานกองหิน และเส้นทาง เข้า – ออก โรงงานและได้มีการปลูกต้นไม้โตเร็วเสริม เพื้อปิดกันทางลมช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นรอบเขตพื้นที่โรงโม่ พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธ์ไม้ที่มีอยุ่เดิม มีสระเก็บน้ำบริเวณรอบโรงงาน จำนวน 5 บ่อ มีน้ำเพียงพอสำหรับนำไปใช้การฉีด พรม ลด ฝุ่นละออง ก่อนออกจากโรงโม่หิน รถบรรทุกหินทุกคันจะต้องสเปรย์ฉีด พรม น้ำ หินที่บรรทุก พร้อมปิดคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ได้จัดสถานที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกหิน

 

ก่อนออกจากโรงโม่ ทางโรงโม่หินเรืองกูลศิลาทอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจนอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทางโรงโม่หินเรืองกูลศิลาทอง ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ปีละ 2 ครั้ง (ในห้วงเดือน มี.ค – เม.ย. และ พ.ย. – ธ.ค )สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณ พื้นที่โดยรอบเขตประทานบัตร หมู่บ้าน และโรงเรียน ดังนี้ ตรวจวัดคุณภาพ อากาศ ตรวจวัดคุณภาพเสียง ตรวจสัดแรงสั่นสะเทือน ตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ทั้งนี้ทาง หจก.จำกัด เรืองกูลศิลาทอง ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจ และพร้อมนำคำแนะของคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงโม่หินฯ ซึ่งอยุ่ระหว่างการขออนุญาตประทานบัตรใหม่ สำหรับประทานบัตรเดิมจะหมดอายุใน เดือน มี.ค.62

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล