ข่าวท่องเที่ยว ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มุกดาหารเปิดงานสัมมนา “EWEC Business Forum 2024” เสริมสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  

29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “EWEC Business Forum 2024” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดน ของกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมการจัดงานสัมมนาธุรกิจ Business Forum ด้านการค้า การลงทุนกลุ่มจังหวัดสนุก

โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และได้รับเกียรติจาก นายปู้ กั๋ว เหลียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเทศบาลเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน, นาย เหงียน ตั๊น เหียว รองหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้า จังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ดร. วันแสง แก้วบุนพัน หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้า แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางสาวธิติยา ปานมณี กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

การจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้ามากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และภาคราชการจากจังหวัดบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก (EWEC) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากนี้ มีการเสวนาหัวข้อ “มุมมองความได้เปรียบบนเส้นทาง EWEC ในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ” โดยนักลงทุนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นักลงทุนจากประเทศไทย การบรรยายหัวข้อ “กระแสการลงทุนโลก และโอกาสของกลุ่มจังหวัดสนุก” โดย วิทยากรจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว บนเส้นทาง EWEC ในมุมมองของประเทศจีน” โดยทีม ดร.วัชรพล ศิริสุวิไล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

ทั้งนี้ งานสัมมนา “EWEC Business Forum 2024”ที่จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้จะสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดสนุกและผู้ประกอบการบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้ามากขึ้น ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ.