ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเปิด โครงการ 2019 AAACU Study Tour Program และ NCHU 2019 Summer Uni+ Program

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเปิด โครงการ 2019 AAACU Study Tour Program และ NCHU 2019 Summer Uni+ Program

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทางการเกษตรแห่งเอเชีย (Asian Association of Agricultural Colleges and Universities (AAACU) ) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 2019 AAACU Study Tour Program และ NCHU 2019 Summer Uni+ Program

ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานของนักศึกษาชาวต่างประเทศ จัดโดย National Chung Hsing University, Taiwan ทั้งนี้ ยังได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University, National Chin Yi University of Technology, และ Vanung University เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิกของสมาคม AAACU.

ทรงวุฒิ ทับทอง