Uncategorized

ผบ.ฉก.นย.เปิดงานบรรยายธรรม ภายใต้งาน สวนสวรรค์สำหรับเด็กน้อย

ผบ.ฉก.นย.เปิดงานบรรยายธรรม ภายใต้งาน สวนสวรรค์สำหรับเด็กน้อยน.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบรรยายธรรม ภายใต้งาน “สวนสวรรค์สำหรับเด็กน้อย” เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินวากัฟสำหรับสร้างโรงเรียนอนุบาล/ประถมโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา (ปอเนาะฮูแตทูวอ)

ณ บ้านตารอ หมู่ ๒ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในการนี้ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้พบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู อุสตาซ และเด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมพิธี พร้อมกับ มอบเงินสมทบทุนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานใน พิธี ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807