Reporter&Thai Army ภัยพิบัติ

ชป.มวลชน อ.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับนายเสมียน น้อยขวัญ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 8 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ. เนื่องจากวันที่ 30 ก.ย.61 เวลา 15.00 น.ได้เกิดเกตุเพลิงไหม้บ้าน ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.มวลชน อ.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับนายเสมียน น้อยขวัญ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 8 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ. เนื่องจากวันที่ 30 ก.ย.61 เวลา 15.00 น.ได้เกิดเกตุเพลิงไหม้บ้าน ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ