Reporter&Thai Army

” ทหารเป็นที่พึ่งของประชา ” ทหารปืนใหญ่ ยกพล สร้างบ้านผู้ยากไร้ อุตรดิตถ์

” ทหารเป็นที่พึ่งของประชา ” ทหารปืนใหญ่ ยกพล สร้างบ้านผู้ยากไร้ อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61, เวลา 09.00 น. พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20 จัดกำลัง จนท.ช่างฯ ป.21 พัน.20 ,ร้อย.รส.ที่ 2 ป.21 พัน.20 อ.ลับแล,พื้นที่จัดทำโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.ไผ่ล้อม ซึ่งเป็นบ้านของ นางทรงศักดิ์ ห้องพ่วง บ้านเลขที่ 143/2 ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ และได้รับการพิจารณางบประมาณจากกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ซึ่งได้ดำเนินการสร้างบ้านให้ใหม่ ตามโครงการฯ ความคืบหน้าโครงการ 70% ณ พื้นที่ ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์