Uncategorized

พะเยา ทึ่งอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสะสมตาลปัตรพัดยศมากกว่า 1 พันอัน

พะเยา ทึ่งอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสะสมตาลปัตรพัดยศมากกว่า 1 พันอัน

ทึ่งอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สะสมตาลปัตรพัดยศ ทั้งวัดต่างๆที่นำมาถวายและพัดยศพระราชทาน โดยใช้เวลาสะสมมามากกว่า10 -20 ปี จนถึงขณะนี้ได้รวบรวมตาลปัตรพัดยศดังกล่าวมากกว่า 1 พันชิ้น เพราะเชื่อว่าตาลปัตรและพัดต่างๆที่ทางวัดถวายมามีความสำคัญ จึงได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นที่ระลึก

วันที่ 1 ตค 61 ผู้สื่อข่าวได้ไปชม ตาลปัตรพัดยศ วัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งทางพระโสภณพัฒนโนดม อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ที่ปรึกษา กิติมาศักดิ์ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้เก็บสะสม ตาลปัตรและพัดยศต่างๆ ที่มีรูปทรงแตกต่างกันไปจำนวนมาก และนำมาแสดงไว้เป็นบางส่วนภายในกุฎิ ของพระโสภณพัฒนโนดม อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ที่ปรึกษา กิติมาศักดิ์ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ได้ทำการเก็บสะสมตาลปัตรมานานกว่า 20 ปี และเก็บไว้อย่างดี รวมกันนับพันอัน และบางส่วนยังสามารถใช้ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่ตั้งไว้ด้านนอกเพื่อให้หยิบใช้งานง่าย และยังเก็บไว้ในห้องเก็บของอีกหลายร้อยอัน โดยท่านได้คิดวิธีเก็บไว้อย่างดีโดยทำไม้เป็นกล่องและตั้งเรียงรายกันแต่ล่ะอันแยกกันและยังใช้พลาสติกหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่ง

โดยพระคุณท่าน เล่าว่า ตาลปัตรแต่ล่ะอันที่มีคนเขานำมาถวายรวมทั้งวัดวาต่างที่นำมาถวายให้ต่างมีความหมายมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งเมื่อเขาให้มาย่อมมีคุณค่า เป็นของมีค่า มีทั้งพัดพระราชทาน พัดยศ และหัววัดต่างๆ ถวายมาให้ ท่านจึงได้ทำการเก็บสะสมไว้ เพื่อเป็นของที่ระลึก จนมีเป็นจำนวนมากและเก็บรักษาไว้อย่างดี และสำหรับพัดยศพระราชทาน หลวงพ่อเป็นพระองค์สุดท้ายที่รับพัดยศจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติและเก็บรักษาไว้อย่างดี ซึ่งในการใช้พัดหรือตาลปัตรแต่ล่ะอันหลวงพ่อจะเลือกเองว่าอันไหนเหมาะสำหรับงานอะไรบ้าง จะเลือกตามความเหมาะสม
สำหรับพระโสภณพัฒนโณดม ซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดพะเยา ที่มีจริยวัตรที่งดงาม เป็นพระนักพัฒนา ที่มีผู้คนนับถือศรัทธาเป็นจำนวนมาก โดยท่านออกบวชตั้งแต่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปี มาจนถึงปัจจุปัน อายุ 71 ปี รวมแล้ว 59 พรรษา หลวงพ่อบอกในการเก็บรวบรวมตาลปัตรพัดยศดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นสิ่งมีค่าและถือเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาอีกทาง ซึ่งแต่ล่ะอันมีรูปสวยงามมากมายและแตกต่างกันไป บางอันเป็นสัญลักษณ์ของวัดและของงานแต่ล่ะงานที่มีการจัดพิธีขึ้น ต่างสื่อความหมายของตาลปัตรและพัดแต่ล่ะอันล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาทั้งนั้น จึงเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
สัมภาษณ์…พระโสภณพัฒนโนดม อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา ที่ปรึกษา กิติมาศักดิ์ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ