Reporter&Thai Army Uncategorized

” จะดอยสูง จะลุ่มต่ำ ” ทหารพราน 32 จัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

” จะดอยสูง จะลุ่มต่ำ ” ทหารพราน 32 จัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3206 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลให้บริการตัดผมฟรีให้แก่เยาวชนและราษฎรในพื้นที่บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามนโยบายสั่งการของผู้บังคับบัญชา ให้เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบฐานปฏิบัติการของหน่วย ณ ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งผู้มาใช้บริการตัดผมทั้งราษฎรและเยาวชนต่างๆ รู้สึกดีใจปลื้มยินดีที่หน่วยทหารใกล้เคียงในพื้นที่ห่างไกลออกให้บริการตัดผมฟรี ซึ่งสามารถช่วยภาระลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและราษฎรลงไปได้มาก