นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมพบปะและร่วมพิธี รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

เมื่อ1พ.ย.61เวลา 10.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมพบปะและร่วมพิธี รับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ทหารบก ทหารอากาศ ผลัดที่ 2 ทหารเรือ ผลัดที่ 3 จังหวัดสุโขทัย รวม 397 คน โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ รอง ผวจ.ส.ท. เป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย