ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) “หอการค้าไทย” แถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” TCC ที่เชียงใหม่ปลายปีนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

“หอการค้าไทย” แถลงข่าวเตรียมจัดงานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” TCC ที่เชียงใหม่ปลายปีนี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องสัมมนา (ห้อง Slope) อาคาร SME 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าว “งานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair)” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งหอการค้าไทย เตรียมจัดงาน “หอการค้าแฟร์” ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 800 คูหา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท งานนี้จะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องสัมมนา (ห้อง Slope) อาคาร SME 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแถลงข่าว “งานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair)” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งหอการค้าไทย เตรียมจัดงาน “หอการค้าแฟร์” ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 800 คูหา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท งานนี้จะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ


นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายหลักด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์” (TCC Fair) จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น

การจัดงานหอการค้าแฟร์ในปีที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเดือนกรกฎาคมปีนี้ ณ จังหวัดขอนแก่น ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยจังหวัดเชียงใหม่มียอดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 1,256 ล้านบาท และผู้เข้าชมงาน 1.6 แสนคน ส่วนที่จังหวัดขอนแก่น มียอดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 606 ล้านบาท และผู้เข้าชมงาน 3.4 หมื่นคน โดยจากความสำเร็จดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ ณ จังหวัดเซียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรดิ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการค้าขายภายในเชียงใหม่และจังหวัดข้างเคียงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ดาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดจะช่วยในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือ

ทางด้านนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ในภาคเหนือของหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการยกงานแสดงสินค้าที่มีมาตรฐานสากลมาจัดแสดงในภูมิภาค เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือ SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ด้านดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ กล่าวว่า งานหอการค้าแฟร์ ได้มีการผนึกกำลังของผู้ประกอบการสินค้าชั้นนำของไทยจากส่วนกลาง ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และส่วนภูมิภาคที่มาจากหอการค้าจังหวัด และเครือข่ายพันธมิตร มาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน กว่า 800 คูหา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร

โดยมีหน่วยงานและบริษัทที่ร่วมงานในครั้งนี้ จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารยูโอบี, บริษัท อุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และแบรนด์ธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒพิบูล จำกัด (มหาชน) และอีกมากมาย


อย่างไรก็ตาม ภายในงานจะได้พบสินค้า/บริการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และ CLMV Pavilion พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการชั้นนำของไทย ทั้ง SMEs และ Startup นอกจากจะได้สินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกลับบ้านทุกวัน และรางวัลใหญ่ที่จะแจกในวันสุดท้ายของการจัดงาน คือ “TOYOTA YARIS”

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานหอการค้าแฟร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ซึ่งหอการค้า จ.เชียงใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงสินค้าในระดับภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่ มีความนสนใจ ทันสมัย และมีมาตรฐานในการจัดงานฯ จึงประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนชาว จ.เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และทุกภาคส่วนเข้าร่วมเยี่ยมชมงานหอการค้าแฟร์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ในงานหอการค้าแฟร์ ซีพี ออลล์ จะจัดงาน “วันแห่งโอกาสดี @CP ALL สัญจร ณ เชียงใหม่” โดยร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับเอสเอ็มอี เกษตร คนทำงาน นักเรียนและนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการสร้างอาชีพ โอกาสในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และ ซีพี ออลล์ ยังได้จัดสัมมนาพิเศษเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยและเอสเอ็มอี ในหัวข้อ “กว่าจะก้าวสู่ความสำเร็จเป็น SMEs ยุค 4.0” โดยมีเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมกับแนะนำวิธีการนำสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง (24 shopping) นอกจากนี้ในส่วนพื้นที่การจัดงาน ซีพี่ ออลล์ ยังได้เชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสินค้าจากเกษตรกร มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 40 บูธ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการช่องทางจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ผู้บริโภคยังได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาพิเศษถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ อีกด้วย

ทางด้านนายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวว่า งานหอการค้าแฟร์ คือ การจัดงานระดับภูมิภาคในมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยความพิเศษของงานหอการค้าแฟร์ นอกจากจะมีสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษแล้ว ยังได้มีการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจัดรอบเวลา “สินค้านาทีทอง” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ สามารถขึ้นมาทำการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า บนเวทีกลางของงานได้ทุกวัน และกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค สำหรับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในงานเท่านั้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่จะเกิดขึ้นภายในงานในปีนี้.

https://youtu.be/kDuhyIHEa0I

ทรงวุฒิ ทับทอง