Uncategorized ข่าว นครนายก

นครนายก พิธีตักบาตรประเพณีบูชามารข้าว

นครนายก พิธีตักบาตรประเพณีบูชามารข้าววัดวังยายฉิม จัดพิธีตักบาตรประเพณีบูชามารข้าว วิถีชุมชนลาวเวียงบ้านวังยายฉิม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามให้อยู่คู่บ้านวังยายฉิมสืบไป
ที่ศาลากระลาไม้ยองหินวัดวังยายฉิม อายุ 100 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในประเพณีบูชามารข้าว โดยมีพระมหาพิทักษ์ คุณากโร เจ้าอาวาสวัดวังยายฉิม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต พร้อมมี ผู้นำชุมชน ประชาชน ชาวบ้านชุมชนลาวเวียงบ้านวังยายฉิม ครู นักเรียน ร่วมนำข้าวสุขหรือข้าวเหนียวมาร่วมทำบุญจำนวนมาก

ด้วยวัดวังยายฉิมร่วมกับคณะกรรมการและชาวบ้านวิถีขุมชนลาวเวียงบ้านวังยายฉิม จังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรม พิธีตักบาตรประเพณีบูชาข้าว วิถีชุมชนลาวเวียงบ้านวังยายฉิม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่บ้านวังยายฉิม
ชุมชนลาวเวียงเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม เช่นการทำบุญตักบาตร พูดภาษาลาวเป็นหลัก รักษาสืบทอดขนบประเพณีของบรรพบุรุษ ตื่นแต่เช้ามืด หุงข้าวจัดเตรียมสำรับ เมื่อพระสงฆ์เดินมารับบิณฑบาตจะใส่เฉพาะข้าวสุข อาจจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าวลงในบาตรพระภิกษุสงฆ์ อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=cAfKnhTCXQA

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว// รัชชานนท์ เนินใหม่ ภาพ// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก