พะเยา ททท.ร่วมจิตอาสาพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวกรับด่านถาวร


พะเยา ททท.ร่วมจิตอาสาพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวกรับด่านถาวร

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และจิตอาสาอำเภอภูซาง จัดกิจกรรมโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ณ ด้านถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมพื้นที่รับด่านชายแดนถาวร รับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว

 

จิตอาสาพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันเข้าทำความสะอาด บริเวณด่านชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง เพื่อเป็นการเข้าทำความสะอาดในการที่จะรองรับในการเปิดด่านชายแดนถาวรในช่วง วันที่ 18 ธันวาคม นี้ พร้อมทั้งรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้าท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ คือกิจกรรมปั่นจักรยาน”ภูซาง ครั้งที่ 7 ” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 และ กิจกรรมตักบาตร 2 เเผ่นดิน ไทย-ลาว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน พร้อมชาวบ้านจำนวนกว่า 100 คน ต่างร่วมกันที่จะรณรงค์ในการเข้าทำความสะอาดในสถานที่บริเวณด่านชายแดนเพื่อให้ทัศนียภาพเกิดความสวยงาม