Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

(มีคลิป) แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยตามแนวชายแดน พื้นที่กองกำลังนเรศวร

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยตามแนวชายแดน
พื้นที่กองกำลังนเรศวร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนของหน่วยในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ ฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนของหน่วยในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร รับฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย โดยรับฟังข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดน มาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตร ณ ด่านศุลกากร สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการมานะ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ฐานปฏิบัติการมอตะหลั่ว อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการป้องกันชายแดนและมอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพล และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ทุ่มเท เสียสละดูแลประเทศชาติ

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีความห่วงใยในหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นชายแดน และกำลังพลซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน พร้อมเน้นย้ำในการปฏิบัติภารกิจ คุมเข้มสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี เข้ามายังราชอาณาจักร เพิ่มความถี่เฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งทางบก ทางน้ำ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส เพื่อความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง