การซักซ้อมใหญ่ ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศักราชใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศใหม่ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ณ ลานสวนสนาม
กองพลทหารราบที่ ๑๕
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

การซักซ้อมใหญ่
ของทหารพรานหญิง กองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมสัมภาษณ์ท่าน
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
แม่ทัพภาคที่๔
ผอ.รมน.ภาค๔

ในส่วนของกองทัพ
ภาคที่ ๔ ได้จัดกำลังทหารพรานหญิง จำนวน ๑ กองพันของกองพันสวนสนามที่๓๒ ของทหารพรานหญิง กองทัพภาคที่ ๔
ได้มีโอกาสเข้าร่วม
พระราชพิธีสวนสนาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
และยังทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตามมาตรา ๘บัญญัติ
ว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และ ถวายพระเกียรติ จึงได้ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และวันกองทัพไทย
วันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสวนสนามยานยนต์ อาวุธยุทโธปกรณ์ ทั้งทหาร- ตำรวจ ๔๐ กองพัน
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
เตรียมถวายคำปฏิญาณตนกึกก้อง
เป็นการสวนสนามในวันกองทัพไทยครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์
“จอมทัพไทย “

อย่าพลาดติดตามชมภาพและบรรยากาศการซักซ้อมใหญ่ของพรานหญิงกองกำลังทหารพรานหญิงจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียดรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๔๐ -๑๔.๐๐ นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก