Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 ร่วมกับ มทบ.31 (มว.ดย.มทบ.31) และ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ (กกต.จว.นครสวรรค์)

เมื่อ 2 มี.ค.62 พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 ร่วมกับ มทบ.31 (มว.ดย.มทบ.31) และ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ (กกต.จว.นครสวรรค์) นำ กำลังพล พร้อมด้วย รด.จิตอาสา จาก รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ จำนวน 15 นาย จัดโครงการดนตรีในสวน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวแก่ประชาชนเกี่ยวกับ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งฯ, ระบบ, กระบวนการ, ขั้นตอน และวิธีการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.62 พร้อมเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล ณ ตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จว.นครสวรรค์ ผลการปฏิบัติเรียบร้อย