ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

คณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิจารณาตัดสิน กรณีทหารกองเกินร้องขอความเป็นธรรม

2 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Smart Room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการชั้นสูงประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่ทหาร สำนักงานสัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน กรณีทหารกองเกิน จำนวน 3 นาย ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ตัดสินไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเข้ากองประจำการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ทหารกองเกิน ทั้ง 3 นาย ร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งจะได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ต่อไป

สมนึก บุญศรี รายงาน