Reporter&Thai Army

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ต่อเนื่อง

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันโท สุเทพ เสียงดี รักษาราชการแทน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32 ชี้แจงมอบภารกิจให้กับกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งจะเดินทางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยจัดกำลังจากกองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32,

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 รวมทั้งสิ้น 34 นาย โดยได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของ ฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่พัดพาดินโคลนและเศษซากขยะกิ่งไม้เข้ามาภายในบ้านเรือน ซึ่งจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย