ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“อำเภอสันป่าตอง”ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

“อำเภอสันป่าตอง”ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พระครูสุนทรขันติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง พระครูสถิตธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอำเภอ ประธานขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพร้อมด้วยคณะสงฆ์และข้าราชการท้องที่มีปลัดอำเภอเป็นตัวแทนนายอำเภอสันป่าตองท้องถิ่นมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งต้อมและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจวัดสบหาร ต.ทุ่งต้อม และวัดห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีคณะศรัทธาทั้งสองวัดให้การต้อนรับจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา