ข่าว ร้อยเอ็ด

“ไชยา” รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอทุกภัย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

“ไชยา” รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอทุกภัย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม

ด้วยห้วงที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย จำนวน รวม 13 อำเภอ 78ตำบล 747 หมู่บ้าน 11,500 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 32,181 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้คลี่คลายลงแล้ว พร้อมเร่งสำรวจความเสียหาย ในส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ได้เห็นความเดือดร้อนของชาวร้อยเอ็ด จึงได้มอบถุงยังชีพและฟางอัดก้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในตำบลดินดำ อำเภอจังหาร รวมถึงในตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ และตำบลบึงงาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นปัญหาในระดับประเทศ นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนชะลอการชะลอการไหลของน้ำก่อนฤดูฝน โดยการประสานไปยัง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์และวางแผนป้องกันภาวะมรสุมที่จะเข้ามาพื้นที่ ส่วนในแผนระยะยาวรัฐบาลอาจจะเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่ เพื่อระบายน้ำให้ไหลลงแม่น้ำโขงได้อย่างเร็ว สำหรับการเยียวยาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ