ข่าวมุกดาหาร

มุกดาหาร เปิดยุทธการปราบปรามผู้มีอิทธิพล

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66 เวลาประมาณ 21.00 น.นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 กองร้อยทหารพรานที่ 2110 สรรพสามิตพื้นที่สาขามุกดาหาร สถานีเรือมุกดาหาร สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการที่ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศุลกากรมุกดาหาร กองบังคับการควบคุมที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้ชาวบ้าน สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566

นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ปฏิบัติการ (Kick Off) ด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบายสำคัญละเร่งด่วน โดยเน้นหนักในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง จังหวัดมุกดาหารจึงได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัด และอำเภอ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177