ข่าว ยโสธร

ยโสธร อำเภอกุดชุมมอบห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 

2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น ที่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 8 บ้านสุขสว่าง ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายดุสิตสิทธิประภา ปลัดอำเภอหัวหน้า กลุ่มงานบริหาร งานปกครอง รักษาการนายอำเภอกุดชุม เป็นประธาน มอบห้องน้ำ ให้กับ นายพลากร แก้วขวัญข้า จิตอาสา/ประธานผู้นำ อช. อำเภอกุดชุม และนางสมประสง แก้วขวัญข้า ภรรยา ซึ่งเป็นผู้พิการ ในการ จัดสร้างห้องน้ำครั้งนี้ มีนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม นายทนงศักดิ์ สายชารีนายธรรมกานต์ มูลสาร นางสาวอริษา บุตรอำคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายจันทร์ประสิทธิ์ สีพาฤทธิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นผู้ขับเคลื่อนโดยได้รับความอนุเคราะห์ เมตตาจากหัวหน้าส่วนราชการ สกร.กุดชุม พชอ.กุดชุมปกครองอำเภอกุดชุม สภ.กุดชุม นายกเทศมนตรีกุดชุม พร้อมพ่อค้าประชาชน ที่ร่วมกันบริจาคเงินในการจัดสร้างห้องน้ำในครั้งนี้มียอดบริจาคมากกว่า20,000 บาทและได้มอบให้กับครอบครัวผู้พิการไว้ใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อไป สร้างสรรค์สังคม ชาวกุดชุมไม่ทอดทิ้งกัน

พลากร แก้วขว้ญข้า