จิตอาสา ทหารตำรวจประชาชนร่วมพัฒนาถนนสวนสาธารณะ


อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
021261_จิตอาสา ทหารตำรวจประชาชนร่วมพัฒนาถนนสวนสาธารณะ
2 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น
ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ด้วยหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรักสามัคคีกัน ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

และประชาชน ทางพันตำรวจเอกชลเทพ ใหม่ไชย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ,กองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 พร้อมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในอำเภอไชยปราการ อุทยานแห่งชาติดอย เวียงผา คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าย คณะครูนักเรียนโรงเรียนไชยปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอ่าย ประชาชนจิตอาสาอำเภอไชยปราการ จำนวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมทำความดี พัฒนาสวนสาธารณะกับสวนสุขภาพและถนนรอบหมู่บ้านบ้านเชียงหมั้น หมู่ที่7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความดีด้วยหัวใจให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมและสังคม เพื่อต้องการให้สวนสุขภาพในพื้นที่สวนสาธารณะของชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เยาวชน และส่วนราชการ ที่จะได้มาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายในสวนสุขภาพนี้ต่อไป