จังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563


จังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2563

นายประจญปรัชญ์ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมและนำคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงรายเข้ารับฟังการประชุมจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยัง 18 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงรายในวันครบกำหนดตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี คณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

โดยช่วงของการประชุม มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานแถลงข่าวผลการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563 ที่ ศปถ.สรุปผลการลดอุบัติเหตุปีใหม่ 2563 เน้นย้ำให้จังหวัดถอดบทเรียนลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ศปถ.ประสานจังหวัดบูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้จังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืน

ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำว่า ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหะนะใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ จึงให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเข้มงวดและจริงจัง

สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้แสดงข้อมูลสถิติภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 (7 วัน) มีอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดเกิดขึ้น รวม 84 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit) รวม 83 คน เป็นเพศชาย 64 เพศหญิง 19 คน มีมีผู้เสียชีวิต 14 ราย เป็นเพศชาย 12 ราย เพศหญิง 2 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ ภาพรวมจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 84 คน จำนวนผู้บาดเจ็บ อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศส ภาพรวมจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 83 คน และรวมจำนวนผู้เสียชีวิต จำนวน 14 คน

โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุราขณะขับรถ การตัดหน้ากระชั้นชิด ผนวกกับทัศนวิสัยที่ไม่ดีพอ แสงไฟที่ให้ความสว่างมืดสลัวไม่สว่างพอ และสภาพถนนที่ไม่ราบเรียบ หรือ ถนนลื่น ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือรถมอเตอร์ไซค์ เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เน้นย้ำเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหน ก็มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ตลอดเวลา และยังชี้ให้เตรียมรับมือกับเทศกาลต่อไปในภายภาคหน้า จึงกำชับให้มีความรอบคอบ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
03/01/63

,