Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ     แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3   ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน ทำการสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่    แนวชายแดน นั้น พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

 

โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวสารว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด          จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และลำเลียง ต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย ดังนั้น พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง จึงได้สั่งการให้      พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ จัดกำลังจาก กองร้อยทหารม้าที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ล่อแหลม บริเวณ ท่าทรายกำนันแก้ว บ้านศรีป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จนกระทั่งเมื่อเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย จำนวน ๑ คัน ขับออกมาจากท่าทรายกำนันแก้ว  จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้น แต่รถต้องสงสัย      คันดังกล่าวได้ขับหลบหนี หน่วยจึงได้ทำการไล่ติดตาม  ต่อมาได้ตรวจพบรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว หมายเลขทะเบียน บม ๕๑๗๓ แพร่ จอดอยู่บริเวณ บ้านสันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบไม่พบผู้ขับขี่ แต่พบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยาบ้า) บรรจุภายในกระสอบ จำนวน ๕ กระสอบ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว จึงได้ทำการตรวจยึด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

และจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่    ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป