ข่าวเชียงใหม่

แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผอ.ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N – 95 และ 3 – M ให้กับกองกำลังรักษาความสงบ 9 จังหวัดที่ประสบปัญหาไฟป่า หวังให้กำลังพลเกิดความปลอดภัยสูงสุด

แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผอ.ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N – 95 และ 3 – M ให้กับกองกำลังรักษาความสงบ 9 จังหวัดที่ประสบปัญหาไฟป่า หวังให้กำลังพลเกิดความปลอดภัยสูงสุด

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 / ผอ.ศอ.ปกป.ภาค ( สน. ) แจกจ่ายหน้ากากอนามัย N – 95 และ 3 – M ให้กับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 9 จังหวัดจำนวน 205,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กำลังพลที่ออกปฏิยัติภารกิจดับไฟป่าและลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานจังหวัด อำเภอและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตามกรอบเวลาเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นภายใน 7 วัน ห้วง วันที่ 3 – 9 เม.ย.62 เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยจากไฟป่าและหมอกควัน จะได้มีกำลังช่วยเหลือประชาชนได้

สำหรับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N – 95 และ 3 – M ให้กับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดครั้งนี้ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จำนวน 32,000 ชิ้น จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20,500 ชิ้น จังหวัดลำพูน จำนวน 20,000 ชิ้น จังหวัดน่าน จำนวน 20,500 ชิ้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 21,500 ชิ้น จังหวัดลำปาง จำนวน 20,500 ชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 20,000 ชิ้น จังหวัดพะเยา จำนวน 20,500 ชิ้น และจังหวัดตาก จำนวน 20,000 ชิ้น ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ จำนวน 10,000 ชิ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง