ข่าว สตูล

จังหวัดสตูล ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดสตูล ซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

 

 

จังหวัดสตูล เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้ 3 เม.ษ. 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสตูล เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

 

สำหรับการจัดซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสตูล เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การจัดขบวนรถจากศาลากลางจังหวัดสตูล การจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง การเชิญขันน้ำสาคร การจัดขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ มายังพระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสตูล ทั้งนี้เพื่อให้การจัดพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสตูล ในวันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ จึงได้มีซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสตูล เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับจังหวัดสตูลได้พิจารณาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด โดยเห็นว่าบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณประกอบกับคุณสมบัติพิเศษของน้ำ ที่ใสสะอาด มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำประปาดื่มได้ตามประกาศของกรมอนามัย เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ทดสอบโดยหน่วยทดสอบกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปทำน้ำอภิเษกแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกได้มีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 

 

แล้วอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นำส่งกองคลังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 มีพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 นำทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

https://youtu.be/3NKwZl9lrIA

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล