ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม KICK OFF ประชันฝีมือการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 3 ชูเป็น Soft Power  ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

2 พฤษภาคม 2567  ณ ตลาดน้ำสองคลอง (วัดตลิ่งชัน) แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม KICK OFF  “Street Food สร้างอาชีพ Season 3” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนออาหารพร้อมทานประเภทอาหารคาวและอาหารหวานจากสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ Street Food สร้างอาชีพ ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาและประสบผลสำเร็จประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวจนสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นต่อไปได้ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ
.
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Kick Off  การแข่งขัน “Street Food สร้างอาชีพ Season 3” ว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความสามารถในการทำอาหารพร้อมทานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทักษะให้สามารถมีรายได้โดยอาจเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุมประพฤติ ตระหนักและเห็นความสำคัญในนโยบายการมีส่วนร่วมและบูรณาการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่อยู่ในความดูแล โดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการทำอาหารขึ้น ภายใต้การจัดโครงการ Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้ โดยในการจัดโครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมและสร้างองค์ความรู้ เทคนิค รูปแบบ การทำอาหารพร้อมทาน การจัดตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ และฝึกภาคปฏิบัติด้านการทำอาหารและการตกแต่งอาหารพร้อมทาน เป็นต้น


.
“หากพูดถึงอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าเป็นอันดับต้นๆ ที่ชาวต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยเองก็ต้องนึกถึงสตรีทฟู้ดในรูปแบบไทยสไตล์ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่โด่ดเด่นด้วยการผสมผสานของวัตถุดิบในอาหารจานนั้น ๆ ซึ่งจะมีครบทุกรสชาติทั้ง เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอาหารไทยและในปี 2560 Euromonitor International บริษัทผู้วิจัยตลาดอาหารโลก ได้ให้ขัอมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหาร Street Food ในไทย สามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง 271,355 ล้านบาท Street Food จึงไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้มหึมาให้กับประเทศ แต่ยังเป็น Soft Power ที่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ทุกคนอยากลิ้มรสอาหารไทย” พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ทางด้าน นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดการทำอาหาร  Street Food  สร้างอาชีพ ซีซั่น 3 ในครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขฟื้นฟูด้วยสตรีทฟู้ด สร้างอาชีพ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลให้ได้มีโอกาสทางอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำมาซึ่งการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแล ตามความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ให้สังคมรับรู้นำมาสู่การยอมรับของสังคม รวมทั้งสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การดำเนินโครงการนี้ เพื่อเปิดโอกาสในผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้แสดงทักษะฝีมือในด้านการทำอาหารทั้งประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิ สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย นำโดย นายทองเลี่ยม พุกทอง นายกสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทุกจังหวัด ที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้านทักษะการทำอาหาร และที่สำคัญ กรมคุมประพฤติ ยังได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดโครงการอย่างแข็งขันจาก “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ทุกจังหวัดที่ได้เสียสละทั้งกำลังแรงกายและแรงใจ ทำให้การจัดโครงการในระดับต่างๆ ประสบผลสำเร็จ และได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดี และจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้โครงการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ก้าวมาสู่ ซีซั่น 3 จัดประกวดการทำอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ ระดับเขต ก่อนนำไปสู่การประกวดระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้นำคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้ากราบนมัสการ พระมหาธวัช โพธิเสวี เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน เจ้าคณะแขวงคลองชักพระ กรุงเทพมหานคร ที่ได้เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ให้กระทรวงยุติธรรมได้ใช้ ตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันนี้ด้วย โดย พระมหาธวัช โพธิเสวี ได้ให้พรและมอบวัตถุมงคลให้กับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อมอบให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่เดินทางมาจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

ตอริก สหสันติวรกุล รายงาน