ข่าว เพชรบูรณ์

โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้การดูแลของ ดร.นันท์นภัส บุญยอด รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นความคิดของสภานักเรียนจากนั้นได้นำไปขออนุญาต รองผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดกิจกรรมรับน้องปีนี้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน

ประกอบด้วยฐานลูกโป่งน้ำที่สื่อถึงให้มีความสามัคคีกันระหว่างพี่กับน้อง ฐานต่อไปเป็นฐานลำเลียงลูกโป่งน้ำโดยรุ่นพี่จะให้ลูกโป่งน้ำ น้องก็จะดูแลลูกโป่งน้ำเป็นอย่างดีเหมือนรุ่นน้องรักรุ่นพี่มากๆ จะไม่ทำให้ลูกโป่งแตก ตามด้วยฐานทำตามคำสั่งรุ่นพี่ โดยรุ่นพี่จะออกคำสั่งให้รุ่นน้องทำตามเช่นไปทางซ้ายหรือเดินหน้า ถอยหลังเป็นต้น และฐานสุดท้ายเป็นการโยนลูกโป่งน้ำ คือการให้นักเรียนนำลูกโป่งน้ำวางบนชายเสื้อที่สวมใส่อยู่แล้วโยนให้เพื่อนอีกคนเพื่อสร้างความสามัคคีให้พี่รู้สึกรักรุ่นน้อง และรุ่นน้องเกิดความรักรุ่นพี่ทำให้โรงเรียนเกิดความสามัคคี ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์