ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กศจ.ร้อยเอ็ดคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

3 กรกฎาคม 2567  ที่ ห้องประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (กศจ.) ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการ เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุม กศจ. มีเรื่องเสนอเพื่อทราบต่อคณะกรรมการฯ ในเรื่อง การพิจจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุน บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ประจำปี 2567 ในมูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเยาวชนคนใหม่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จำนวน 10 ราย

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเห็นชอบ 1. การขอยกเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.) โรงเรียนบ้านกอก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 2.) โรงเรียนบ้านหัวนา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากมีนักเรียนน้อยและขาดข้าราชการครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 2. การขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่อไป

สมนึก บุญศรี รายงาน