Uncategorized

สโมสรโรตารีจันทบูรมอบ “บ้านปันน้ำใจ สโมสรโรตารีจันทบูร” แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

สโมสรโรตารีจันทบูรมอบ “บ้านปันน้ำใจ สโมสรโรตารีจันทบูร” แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีพิธีมอบบ้านปันน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ โดยมีนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง พร้อมด้วย พลเรือตรี บัญชา ดาวสุข เสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร ประธานกลุ่มชายแดนกรุ๊ป นางศิณีพร สวัสดิชัย อดีตสโมสรโรตารีจันทบูร คุณธนนวพรรณ์ หลิมเจริญ นายกสโมสรโรตารีจันทบูร พร้อมด้วยสมาชิก และนางอรวรรณ พลอยชาติตระกูล นายกสโมสรไลออนส์จันทบุรี เมืองจันท์ และผู้ใจบุญอีกมากมาย ร่วมพิธีมอบบ้าน “โครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้” หลังที่ 16 ซึ่งทางสโมสรโรตารีจันทบูรได้ร่วมบริจาคสร้างบ้านและจัดซื้อเครื่องอุปโภคต่างๆอีกด้วย โดยให้ชื่อว่า “บ้านปันน้ำใจ สโมสรโรตารีจันทบูร”

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก