ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับนายอำเภออมก๋อย สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ ในพื้นที่ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับนายอำเภออมก๋อย สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ ในพื้นที่ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยและ นางจีรพรรณ มุกุระ ทีปรึกษาโครงการพิเศษ สนง.ปปส.ภาค 5 นายแพทย์จักรชัย ติตตะบุตร ผอ.รพ.อมก๋อยลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดและได้รับทุนประกอบอาชีพจาก ปปส.ภาค 5 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ต.ม่อนจอง ได้แก่ นางชไมพร ศานติบูรณ์พงษ์ บ้านมูเซอร์ปากทาง ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพปลูกกะหล่ำและมะเขือเทศ ผลการติดตาม มีรายได้จากการปลูกสามารถนำมาใช้จ่ายในครอบครัว ปัจจุบันไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝิ่น ยาเสพติดโดยประเมินคุณภาพจากการตรวจปัสสาวะซึ่งไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ส่วนคนที่ 2 ได้แก่ น.ส.นะทอ จะแน บ้านมูเซอร์ปากทาง ต.ม่อนจอง ได้รับทุนประกอบอาชีพปลูกกะหล่ำ เช่นเดียวกัน สามารถนำกะหล่ำไปขายมีรายได้พอที่จะดูแลครอบครัวได้ ส่วนคนสุดท้าย
ได้แก่ นายปะนะ ปัญญาเสริมกิจ บ้านอมแพม ต.ม่อนจองได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 4 ตัว ผลการติดตามวัวทั้ง 4 ตัวแข็งแรงและสมบูรณ์ดีมากและกำลังตั้งท้องอีก 3 ตัว ปัจจุบันไม่มีรายได้จากการรับจ้างและปลูกข้าวไร่ไว้กินในครอบครัว ทุนประกอบอาชีพที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อครอบครัวมาก จากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางคณะได้ให้คำแนะนำในการหารายได้เพิ่มเติม โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก.

ทรงวุฒิ ทับทอง