Reporter&Thai Army Uncategorized

ทหารพราน 32 ร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้…

ทหารพราน 32 ร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้…

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3208 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ชุดปฏิบัติการประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชนบ้านสะจุก – สะเกี้ยง พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ ไม้จำปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสะจุก, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะจุก ร่วมกิจกรรมส่งมอบที่พักอาศัยและมอบถุงยังชีพให้กับนางคำ บัวเหล็ก ราษฎรผู้ยากไร้ บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 7 บ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตามโครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ของหน่วย โดยมี นายอดิศักดิ์ วุฒิทรงสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธาน