Reporter&Thai Army

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นผู้แทน ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และเป็นประธานในพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นผู้แทน ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และเป็นประธานในพิธีรับ-ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อ 3 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) เป็นผู้แทน ทภ.3 ร่วมให้การต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และเป็นประธานในพิธีรับนายงานตัวและส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 ณ.บริเวณใต้อาคารห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปางพร้อมกล่าวให้โอวาทกับทหารใหม่ ซึ่งครั้งนี้เป็นการส่งกำลังพลเข้ากองประจำการ เพื่อรับราชการในหน่วยต้นสังกัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 มียอดจำนวนทั้งสิ้น 88 นาย มี พ.อ.เมธา ณ พิกุล รอง เสธ.มทบ.32 , พ.ท.สมศักดิ์ แป้นสง ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดลำปาง,นายทหารในพื้นที่และญาติมิตร มาร่วมส่งและให้กำลังใจจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีบริการทางการแพทย์เบื้องต้นจาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมีความมั่นใจในการส่งตัวเข้ากรมกองของทหารใหม่