Uncategorized ข่าวรัฐสภา

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Shri Narendra Modi นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.30 น. ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Shri Narendra Modi นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย

ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง​ (35th ASEAN Summit and Related Summits) ตามคำเชิญของ H.E. Ms. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน