Uncategorized ข่าวรัฐสภา

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงาน

 

โดยมี นายสำราญ ครรชิต สมาชิกวุฒิสภา นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน