ข่าวศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิวัฒน์ไชย โหตระไวศยะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 นายปิ่นทอง ถุงจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลโครงการที่ขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวน 16 โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษด้านทิศเหนือ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษด้านทิศตะวันออก โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วังหิน – ขุขันธ์ ช่วง อ.ขุขันธ์ – แยก ทล.24 โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนหัวช้าง – สะเดา ตอน 1 ช่วง แยกหัวช้าง – อ.ราษีไศล โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน หนองฮู – ส้มป่อยน้อย ช่วง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ – แยกส้มป่อยน้อย งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงบ้านเจี่ย – บ้านหมัด โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ – ภูเงิน ช่วง แยกพยุห์ – อ.ศรีรัตนะ โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน -แยกการ ช่าง ช่วงอ.ศรีรัตนะ- ห้วยตามาย โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน – แยกการ ช่าง ช่วง ห้วยตามาย – แยกการช่าง โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ – โพนปลัด – ขุน โครงการบริหารจัดการลำดับชั้นทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง – แยกการช่าง – นากระแซง ช่วง บ้านกราม – บ้านทุ่งเทิง กิจกรรมก่อสร้างสะพานชุมชนข้ามห้วยสำราญ พร้อมถนนเชิงลาด แยกถนนกสิกรรม กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง (ขยายผิวจราจรเป็น 7/12) ถนนสาย ศก. 3013 แยกทล.22 – บ้านพิมาย อำเภอห้วยทับทัน ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง (ขยายผิวจราจรเป็น 7/12) ถนนสาย ศก.4036 แยกทล.2125 – บ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง (ขยายผิวจราจรเป็น 7/12) ถนนสาย ศก.5032 แยก ถนนเทศบาลกันทรลักษ์ – ข้านสามแยกโพนเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง (ขยายผิวจราจรเป็น 7/12) ถนนสาย ศก,4003 แยกทล.2076-บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ตรีสุวรรณ,เมืองจันทร์,ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย ศก.3040 แยก ทล.221 อำเภอกันทรลักษ์ – อำเภอขุนหาญ อ.กันทรลักษ์ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ