ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ พื้นที่แม่แตงเชียงใหม่

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ พื้นที่แม่แตงเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10 ตำบลขี้เหล็ก เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตงกล่าวต้อนรับ และนายอินสอน โสภา นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำนันผู้ใหญ่ และประชาชนในอำเภอแม่แตงเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพียงกัน

ทั้งนี้เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง มีสภาพชำรุด พื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนในพื้นที่ มีความยากลำบากในการสัญจรไปมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,040 เมตร เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบล ได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่.

ทรงวุฒิ ทับทอง