Reporter&Thai Army ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

ขับเคลื่อนโครงการอุตรดิตถ์เมืองคนดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวัฒนธรรม

วันนี้ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร และสถานีตำรวจภูธรลับแล จัดโครงการอุตรดิตถ์เมืองคนดี มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวัฒนธรรม ณ โรงเรียนพนมมาศพิทยากร ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์หยุดรถทางม้าลาย สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความมีน้ำใจของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเดินรณรงค์ฯ ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และกิจกรรมอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร สร้างวัฒนธรรมป้องกันบุตรหลานด้วยการสวมหมวกนิรภัย โดยวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรลับแล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดย “นำความเป็นไทย สร้างวินัยสวมใส่หมวกนิรภัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีน้ำใจหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” ตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ

นาคา คะเลิศรัมย์ ผู้สื่อข่าวอุตรดิตถ์ รายงาน