ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในงานนมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

3 พฤษภาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในงานนมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล และปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และในวาระครบรอบ ๑๐๗ ปี ชาตกาล พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) โดยมีพระราชพัชรญาณมุนี (หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศิษยานุศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ณ ลาานหน้าองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 เพื่อปฏิบัติธรรมและน้อมรำลึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย ขบวนสักการะพระมหาเจดีย์ขัยมงคล เวียนรอบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล พิธีบวชซี พราหมณ์-เนกขัมมะ การแสดงพระธรรมเทศนา รวมถึงการสวดพระปริตรมงคล และปฏิบัติภาวนา การทำบุณตักบาตรตามชุมชน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดการบูรณาการทำงาน ขับเคลื่อนด้านท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วน สู่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน