ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดร่วมประชุมการจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

3 กรกฎาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จิตจักร์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม Smart room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

กรมการปกครอง ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ กรมการปกครอง โดยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถูกต้องตามราชประเพณีต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน