ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ

4 กรกฎาคม 2567  ที่ อาคารพิชัยระเริงพล มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ในกิจกรรมประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมวการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี


ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

นาคา คะเลิศรัมย์  รายงาน