ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

 ผู้รับเหมาร้องศูนย์ดำรงธรรมปทุมธานี ผอ.กองช่างดึงเกมส์ ไม่จ่ายเงินค่างวดงานก่อสร้าง

4 กรกฎาคม 2567 ที่ ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี นายคงภพ จานทองธิติ , นายยงยุทธ บุญคำภา , ชัยฤทธิ์ วศินสมบัติ ผู้รับเหมาได้เดินทางมาติดตามทวงถามความคืบหน้าหลังจากที่ได้ยืนหนังสือร้องทุกข์ผ่าศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากทำงานก่อสร้างทำถนนและเขื่อนเลียบคลองสอง กับทางเทศบาลเมืองคลองหลวง ส่งงานแล้วแต่ไม่จ่ายเงินค่างวดงานให้กับทางผู้รับเหมางานจนเกิดผลกระทบต่องานก่อสร้าง โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ประสานติดตามความคืบหน้าให้ ต่อมาได้พบกับ นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี จึงทราบว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จากบริษัทผู้รับเหมาแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.2. พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมเขื่อนกันดิน ค.ส. เลียบคลองระบายที่ 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มี 6 โครงการระยะทาง 6 กิโลเมตร งบประมาณ 200 กว่าล้านบาท


นายคงภพ จานทองธิติ กล่าวว่า พวกตนทั้ง 3 บริษัท ได้เดินทางทางมาขอความเป็นธรรม ได้ดำเนินการก่องสร้างในโครงการของเทศบาลเมืองคลองหลวง และได้มีการส่งและมีการตรวจรับงานไปแล้ว ผ่านมา 3 เดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้รับเงิน ในส่วนของบริษัทตนดำเนินงานมูลค่า 38 ล้านบาท ส่งงานไปแล้ว 3 งวดเป็นเงิน 15 กว่าล้านบาท ก็ยังไม่ได้รับเงิน ขณะนี้ติดอยู่ที่ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ ผอ.กองช่างยังไม่ผ่าน โดยอ้างว่าติดขัดที่ทางชลประทานยังไม่ได้อนุมัติให้ก่อสร้าง เนื่องจากทางเทศบาลฯ ต้องไปขออนุญาตชลประทาน เพราะว่ามีพื้นที่คาบเกี่ยวกับชลประทานอยู่ ซึ่งที่ผ่านมา ท่านธรรมนัสลงพื้นที่พร้อมอธิบดีกรมชลประทาน และ ผอ.ชลประทาน ได้บอกว่าสามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้ขวางทางน้ำ ส่วนในการขออนุญาติจะเร่งรัดให้ในภายหลัง จากนั้นทางเทศบาลเมื่อได้รับคำสั่งแล้วก็อนุมัติให้ผู้รับเหมาดำเนินการต่อได้ทันที แต่เมื่อดำเนินการมาแล้ว พวกตนก็ยังไม่ได้รับเงิน


นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เพิ่งจะได้รับเรื่องร้องทุกข์นี้เมื่อวานที่ผ่านมา ทราบว่า ผอ.ช่างไม่เซ็นต์ผ่าน ผอ.คลังก็ไม่ให้เบิก แต่จะตรวจสอบและเร่งรัดให้เพราะเข้าใจว่าเดือดร้อน.

สญชัย คล้ายแก้ว  รายงาน