ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าพบส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ ของจังหวัด อาทิ ด้านหมอกควัน ภัยแล้ง ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน