ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ให้การรับรองคณะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรด้านสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ให้การรับรองคณะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรด้านสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการฯ ให้การรับรอง ลอร์ดนิค เฮอร์เบิร์ต แห่ง เซาท์ ดาวน์ (Lord Nick Herbert of South Downs) สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร และผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรด้านสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยมีนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการฯ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ นางทัศนา ยุวานนท์ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พลเอก ไพชยนต์

ค้าทันเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการฯ และพลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมาธิการฯ ร่วมให้การรับรอง ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาสหราชอาณาจักร และรัฐสภาไทยในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ การขับเคลื่อนกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการสมรสเท่าเทียมซึ่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมตั้งแต่ปี 2014 และสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านทางสมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการสมรสเท่าเทียม เพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิและความคุ้มครองเช่นเดียวกับเพศชายและหญิง
.
โอกาสนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. และยินดีที่จะผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้หากเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน