ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

เปิดแหล่งท่องเที่ยวช่วยงานคน1200ครัวเรือน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
041061_เปิดแหล่งท่องเที่ยวช่วยงานคน1200ครัวเรือน

4 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น

พลตำรวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 ได้มาร่วมเป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยว ฮิโนกิโฮมท์ Hinogi home ที่บ้านศรีดงเย็น ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดพื้นที่ 83 ไร่ ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบญี่ปุ่น ที่อาคารแต่ละหลังใช้แบบบ้านของประเทศญี่ปุ่นโบราณ ใช้ไม้สนในการก่อสร้าง และเป็นที่ท่องเที่ยวที่พบทั้งบรรยากาศที่สบาย และสัมผัสกลิ่นหอมของไม้สนฮิโนกิ และเป็นแหล่งผลิตที่นอนเพื่อสุขภาพที่ใช้ผลผลิตจากไม้สนฮิโนกิ มีทั้งหมอน ที่นอน เครื่องสำอาง สบู่ ที่ผลิตจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันนี้ได้ทำบุญเลี้ยงพระ ปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำ และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันฟรีๆเป็นวันสุดท้าย และที่สำคัญนายอนิรุต จึงสุดประเสริฐ ประธานบริหารบริษัท ฮิโนกิแลนด์ กล่าวว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไชยปราการจำนวน 1,200 ครัวเรือน ที่ได้ช่วยงานผลิตวัสดุเครื่องนอน หมอน เครื่องสำอาง กาแฟ ที่ใช้จัดจ้างคนในพื้นที่เหล่านี้ ได้มีรายได้และมีงานทำ และยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผลทางการเกษตรทั้งพืชสวนพืชไร่ ของตนเอง ที่จะนำมาจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนมีที่จำหน่ายผลผลิตของตนเอง ซึ่งมีการก่อสร้างทั้งหมดร่วม200 ล้านบาท ในวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันจำนวนมากเพราะเปิดชมฟรี พื้นที่ทั้งหมดมีทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะอยู่ติดกับเชิงเขาทั้งทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกและตะวันออก จะเสร็จสมบูรณ์ทั้ง100% ราวกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถเปิดรับกลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตมาจัดจำหน่าย และเพื่อการท่องเที่ยว มาเที่ยวหยุดพักชิมกาแฟเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นดอยอ่างขาง
คิวภาพ-รองภาค5-อุ้มพระขึ้นอาคาร-ทำบุญเลี้ยงพระ-นักท่องเที่ยวมาเข้าชมกันตลอดเวลา-มุมมองหลายมุมมองพร้อมนักท่องเที่ยว-ประธานฮิโนกิให้สัมภาษณ์ จะช่วยชาวบ้านและเกษตรกร

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว